برای دریافت خدمات پشتیبانی آنلاین، می بایست به کلوپ مشتریان جدید طرفه نگار وارد شوید. اگر کاربر کلوپ مشتریان قدیمی هستید با همان نام کاربری و رمز عبور خود می توانید وارد کلوپ جدید به آدرس http://clubtorfehnegar.ir شوید.